Veřejná zakázka: Energetická opatření - MŠ Lubina - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 193
Systémové číslo: P19V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 10539/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.06.2019
Nabídku podat do: 26.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetická opatření - MŠ Lubina - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací s výkazem výměr na realizaci energetických opatření objektu Mateřské školy v Lubině a s projektem souvisejících dokladů (zaměření stávajícího stavu objektu a zpracování pasportu stavby, energetický posudek, návrh energetických opatření, energetický štítek obálky včetně protokolu, průkaz energetické náročnosti budovy, projektová dokumentace úpravy a vyregulování otopné soustavy). Součástí DPS bude projektová dokumentace na realizaci vestavby, nebo přístavby sociálního zázemí pro děti přístupného z areálu zahrady mateřské školy;
- zajištění veškerých nutných stavebně technických průzkumů, měření, sond, zkoušek atd. nutných pro zdárné a kvalitní vypracování DPS;
- provedení inženýrské činnosti za účelem řádného zpracování DPS a vydání stavebního povolení;
vše v souladu:
- se zákonem č. 183/20006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění,
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
- se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky