Veřejná zakázka: Zimní stadion, Výměna oken v kancelářích ve 2.NP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 547
Systémové číslo: P23V00000038
Evidenční číslo zadavatele: OMM-7783/2023
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 31.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zimní stadion, Výměna oken v kancelářích ve 2.NP
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v provedení výměny 12 ks oken v kancelářích ve 2.NP na Zimním stadionu v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540/3, podle příloh tohoto Oznámení.
Předmět veřejné zakázky je specifikován tímto Oznámením včetně všech příloh, zejména výpisem výplní otvorů a soupisem prací, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky bude proveden na základě uzavřené smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace, přičemž dílem se rozumí vybourání a likvidace 12 ks stávajících kovových oken a dodávka a montáž 12 ks nových oken včetně všech zednických a dalších nutných prací k provedení předmětu veřejné zakázky, tj. úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů a výrobků nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen tímto Oznámením a jeho přílohami, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
Místem plnění veřejné zakázky podle tohoto Oznámení je Zimní stadion v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540/3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky