Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí - příprava dílčích koncepcí navazujicich na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ
Odesílatel Libor Chlopčík
Organizace odesílatele Výběrovka, s.r.o. [IČO: 04124847]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2018 16:17:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 01


Přílohy
- Příl. Vysvětlení 01 - Příl. 3 ZD Sezn. poddodavatelů.xls (29.00 KB)
- 01_Vysvětlení zadávacích podmínek.pdf (307.17 KB)