Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.6, v domě č.p. 703, ul. Obránců míru
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 20.03.2020 10:00
Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2020 17.03.2020 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten
podlimitní Hodnocení 28.02.2020 20.03.2020 10:00
Dodávka kancelářského papíru - 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2020 11.03.2020 12:00
Údržba luk - Janíkovo sedlo
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 00:00
Údržba luk - sjezdovka
VZ malého rozsahu Zadávání 19.02.2020 06.03.2020 10:00
Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1307, ul. Obránců míru
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Mytí oken v budově radnice města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 21.02.2020 14:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 13 v domě č.p.1133, ul. Štramberská
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2020 24.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33 v domě č. 1197, ul. Francouzká
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2020 21.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.7, v domě č.p.1132, ul. Štramberská
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 20.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa – činnost technického dozoru a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 17.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››