Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní vozidlo SUV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2019 02.12.2019 13:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.37, v domě č.p. 1140,ul. ALšova
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2019 08.11.2019 10:00
Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 314 na ulici 17. listopadu v Kopřivnici – parkování osobních vozidel
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2019 01.11.2019 10:00
Elektronická úřední deska
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2019 18.10.2019 14:00
Servis elektrické požární signalizace a evakuačního rozhlasu v budově Městského úřado Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice KOREJ
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 08.08.2019 21.08.2019 11:00
Průmyslový park - autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a komunikace pro pěší
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 12.08.2019 11:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Hodnocení 19.07.2019 11.09.2019 10:00
Nákup vybavení hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice-zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP-II
podlimitní Zadáno 27.06.2019 16.07.2019 10:00
"Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Francouzská a ul. Školní" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2019 26.07.2019 09:00
Chodník a přechod pro chodce na ul.Záhumenní, Kopřivnice - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2019 27.06.2019 11:00
Energetická opatření - MŠ Lubina - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 26.06.2019 10:00
Počítačové servery
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2019 28.05.2019 09:00
Energetická opatření - Mateřská škola I. Šustaly
podlimitní Zadáno 26.03.2019 15.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››