Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 33, v domě č.p. 1140, ul. Alšova
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.07.2021 16.07.2021 10:00
Zimní stadion Kopřivnice - oprava ohřevu TÚV
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2021 19.07.2021 10:00
Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Kpt.Jaroše
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2021 20.07.2021 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce střešního pláště
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 03.08.2021 20:00
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 08.-09.10.2021
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 29.06.2021 10:00
Multifunkční hřiště Lubina
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.06.2021 13.07.2021 10:00
Oprava lesní cesty Kopřivnice - Janíkovo sedlo
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.06.2021 24.06.2021 10:00
Lašské muzeum Kopřivnice – výměna střešní krytiny a klempířských prvků
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2021 18.06.2021 10:00
Pořízení sběrných nádob o objemu 240 l
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Energetická opatření - MŠ Lubina II
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 10.05.2021 27.05.2021 10:00
MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 13.05.2021 10:00
Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2021 08.04.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
všechny zakázky