Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Oprava chodníků ve městě a místních částech - 2018
nadlimitní Hodnocení 05.09.2018 19.09.2018 10:00
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018 – nátěry
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2018 12.09.2018 10:00
Kopřivnice - skládka KBV - analýza rizik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.08.2018 03.10.2018 14:00
Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2018 03.10.2018 13:15
Budova MÚ Kopřivnice, Štefánikova 1163 - rekonstrukce střešního pláště
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2018 07.09.2018 10:00
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2018 27.08.2018 08:00
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2018 27.08.2018 09:00
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2018 09.08.2018 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Dodávka interiéru II - 1. část VZ: „Komunitní centrum Kopřivnice – Dodávka interiéru“ a 2. část VZ: „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici – Dodávka interiéru“
podlimitní Zadávání VZ 29.06.2018 20.08.2018 11:00
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2018 18.07.2018 10:00
Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
nadlimitní Zadávání VZ 28.06.2018 10.08.2018 09:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice JIH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2018 09.07.2018 11:00
Oddychové zóny s herními prvky
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2018 13.07.2018 10:00
všechny zakázky