Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka interiéru III - Komunitní centrum Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 08.10.2018 24.10.2018 09:00
Dodávka interiéru III - Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
podlimitní Hodnocení 08.10.2018 24.10.2018 11:00
Oprava cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T815 6x6.1
podlimitní Hodnocení 04.10.2018 24.10.2018 10:00
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Oprava chodníků ve městě a místních částech - 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2018 19.09.2018 10:00
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018 – nátěry
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2018 12.09.2018 10:00
Kopřivnice - skládka KBV - analýza rizik
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2018 03.10.2018 14:00
Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 30.08.2018 03.10.2018 13:15
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Dodávka interiéru II - 1. část VZ: „Komunitní centrum Kopřivnice – Dodávka interiéru“ a 2. část VZ: „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici – Dodávka interiéru“
podlimitní Zadávání VZ 29.06.2018 20.08.2018 11:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice JIH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2018 09.07.2018 11:00
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.12.2017 03.01.2018 10:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Úklidové služby v objektu č. p. 1163 v Kopřivnici
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2017 05.10.2017 10:00
Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Kopřivnice, část Varovný informační systém
podlimitní Zadávání VZ 23.08.2017 08.09.2017 10:00
všechny zakázky