Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace tonerů 2018 - 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 27.06.2018 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 8 v domě č.p. 401, ul. Obránců míru v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2018 25.06.2018 10:00
"Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 15.06.2018 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 16, v domě č.p.1197,ul. Francouzská
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2018 18.06.2018 10:00
Oprava střechy tribuny letního stadionu v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2018 08.06.2018 10:00
Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 133 na ulici Francouzská v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 08.06.2018 10:00
„Dodávka interiéru" - 1.část VZ: "Komunitní centrum Kopřivnice – Dodávka interiéru", 2.část VZ: "Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici – Dodávka interiéru"
podlimitní Zadávání VZ 15.05.2018 11.06.2018 11:00
Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice č.p. 51 v Kopřivnici - Lubině
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2018 25.05.2018 09:00
Oprava střešního pláště a zateplení výtahové šachty na objektu DPS č.p. 650 na Masarykově náměstí v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2018 18.05.2018 09:00
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2018 04.05.2018 10:00
DPS č.p. 320-oprava vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.04.2018 23.04.2018 10:00
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce sociálních zařízení - hlavní budova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2018 11.04.2018 10:00
ZŠ Milady Horákové - bezbariérová výtahová plošina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2018 03.04.2018 10:00
Výměna vodoměrů v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2018 26.03.2018 10:00
Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2018 28.02.2018 10:00
všechny zakázky