Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2019 15.05.2019 10:00
DDM Kletné – zpevnění vstupu do chatek a oprava chatek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2019 09.05.2019 10:00
Hřbitov Mniší - oprava centrálního chodníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP
podlimitní Příjem nabídek 24.04.2019 23.05.2019 10:00
ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení
podlimitní Příjem nabídek 10.04.2019 30.04.2019 10:00
Letní stadion-kompletní rekonstrukce elektroinstalace - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 24.04.2019 10:00
Krytý bazén - oprava bazénových rozvodů
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 11.04.2019 13:00
Kulturní dům v Mniší – výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 11.04.2019 10:00
ZŠ dr. M. Horákové- rekonstrukce sociálních zařízení v nové budově, výměna podlahových krytin
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 11.04.2019 13:00
Energetická opatření - Mateřská škola I. Šustaly
podlimitní Hodnocení 26.03.2019 15.04.2019 10:00
Postupná výměna kuchyňských linek v uvolněných bytových jednotkách v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2019 10.04.2019 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.17, v domě č.p.1146, ul. Alšova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.03.2019 02.04.2019 00:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.26, v domě č.p.1139, ul. Alšova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2019 29.03.2019 10:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP
podlimitní Hodnocení 18.02.2019 14.03.2019 10:00
všechny zakázky