Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.26, v domě č.p.1139, ul. Alšova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 29.03.2019 10:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do Evropského parlamentu 24.-25.05.2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.03.2019 18.03.2019 10:00
Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2019 04.03.2019 10:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP
podlimitní Hodnocení 18.02.2019 14.03.2019 10:00
Středisko sociálních služeb, Česká č.p. 320 v Kopřivnici - postupná výmě kuchyňských linek
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2019 08.02.2019 10:00
Revitalizace hřbitova v Kopřivnici I. a II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2018 14.12.2018 10:00
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.09.2018 26.09.2018 10:00
Oprava chodníků ve městě a místních částech - 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2018 19.09.2018 10:00
Oprava povrchů místních komunikací – Kopřivnice 2018 – nátěry
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2018 12.09.2018 10:00
Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 30.08.2018 03.10.2018 13:15
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice JIH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2018 09.07.2018 11:00
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.12.2017 03.01.2018 10:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2017 23.11.2017 10:00
všechny zakázky