Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bytové domy č.p. 398 – 403 na ulici Obránců míru v Kopřivnici – sanace suterénu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2019 07.06.2019 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.3, v domě č.p. 707, ul. Obránců míru v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2019 06.06.2019 10:00
Chodník a přechod pro chodce na ul.Záhumenní, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2019 10.06.2019 11:00
ZŠ dr. M. Horákové-výměna podlahových krytin v družinách
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2019 30.05.2019 10:00
ZŠ E. Zátopka - rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů vody v suterénu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2019 04.06.2019 09:00
MŠ I. Šustaly 1120, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 29.05.2019 10:00
MŠ Česká 549, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2019 29.05.2019 10:00
Počítačové servery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 28.05.2019 09:00
Počítačové monitory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.05.2019 14.05.2019 08:00
Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 15.05.2019 10:00
DDM Kletné – zpevnění vstupu do chatek a oprava chatek
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2019 09.05.2019 10:00
Hřbitov Mniší - oprava centrálního chodníku
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice - zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 23.05.2019 10:00
ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení
podlimitní Hodnocení 10.04.2019 30.04.2019 10:00
Letní stadion-kompletní rekonstrukce elektroinstalace - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.04.2019 24.04.2019 10:00
všechny zakázky