Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 04.05.2018 10:00
DPS č.p. 320-oprava vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2018 23.04.2018 10:00
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce sociálních zařízení - hlavní budova
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2018 11.04.2018 10:00
Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí - příprava dílčích koncepcí navazujicich na strategický plán rozvoje města a zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2018 09.04.2018 09:30
ZŠ Milady Horákové - bezbariérová výtahová plošina
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2018 03.04.2018 10:00
Výměna vodoměrů v majetku města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2018 26.03.2018 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení - III. Etapa - pavilon družiny, vedení a tělocvičen
podlimitní Hodnocení 07.03.2018 29.03.2018 08:00
Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2018 28.02.2018 10:00
Rozšíření chodníku ul. Dělnická - Nádražní v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.02.2018 28.02.2018 10:00
ZŠ a MŠ 17. listopadu - rekonstrukce sociálních zařízení - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2018 07.02.2018 10:00
Výrobní hala CIREX č.p. 306 v Podnikatelském parku Kopřivnice - výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2018 02.02.2018 10:00
DDM Kletné - kompletní rekonstrukce venkovních sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.01.2018 05.02.2018 10:00
Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici
podlimitní Zadávání VZ 02.01.2018 01.02.2018 08:30
Těžba v LHC město Kopřivnice v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.12.2017 03.01.2018 10:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2017 23.11.2017 10:00
všechny zakázky