Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2018 27.08.2018 08:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.37 v domě č.p.891, ul. Obránců míru v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 31.08.2018 10:00
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2018 27.08.2018 09:00
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2018 09.08.2018 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Dodávka interiéru II - 1. část VZ: „Komunitní centrum Kopřivnice – Dodávka interiéru“ a 2. část VZ: „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici – Dodávka interiéru“
podlimitní Zadávání VZ 29.06.2018 20.08.2018 11:00
Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2018 18.07.2018 10:00
Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
nadlimitní Zadávání VZ 28.06.2018 10.08.2018 09:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice JIH
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2018 09.07.2018 11:00
Oddychové zóny s herními prvky
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2018 13.07.2018 10:00
Renovace tonerů 2018 - 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.06.2018 27.06.2018 10:00
"Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení" - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2018 15.06.2018 10:00
Oprava střechy tribuny letního stadionu v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2018 08.06.2018 10:00
Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové stanici č.p. 133 na ulici Francouzská v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2018 08.06.2018 10:00
Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice č.p. 51 v Kopřivnici - Lubině
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2018 25.05.2018 09:00
všechny zakázky