Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace – Městský úřad v Kopřivnici – úprava přízemí
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 17.10.2023 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.31 v domě č.p.1132, ul. Štramberská v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2023 02.10.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace: Rekonstrukce lyžařské chaty Červený kámen
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2023 02.10.2023 10:00
„Odstavná plocha a zřízení sjezdu na ul. Moravská v Kopřivnici“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 13.09.2023 09:00
„PD Rekonstrukce mostu M02 Vlčovice - horní konec u č. p. 105“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2023 06.09.2023 15:00
Oprava místních komunikací 2023
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2023 24.08.2023 09:00
Čištění a kontroly plochých střech na budovách v majetku města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2023 22.08.2023 10:00
Revize el. spotřebičů, el. ručního nářadí, prodlužovacích přívodů a vyhrazených elektrických zařízení
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2023 04.08.2023 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – II. etapa
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 03.07.2023 24.07.2023 10:00
Zimní stadion - Rekonstrukce osvětlení hrací plochy a tribun
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2023 23.06.2023 10:00
Kulturní dům Mniší - oprava střechy
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.05.2023 09.06.2023 10:00
Stavební úpravy chodeb v První soukromé základní škole Mis music o.p.s. v Kopřivnici na ulici Obránců Míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93, v k.ú. Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2023 19.04.2023 09:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
všechny zakázky