Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2021 27.10.2021 10:00
Oprava MK v Kopřivnici - ul. K Očnímu v Kopřivnici, křižovatka u MULTISEDu v Lubině, vjezd ke KB v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.09.2021 08.10.2021 09:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 2-1196 a č. 49-1197, ul. Francouzská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2021 08.10.2021 10:00
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových
Město Kopřivnice
nadlimitní Hodnocení 17.09.2021 19.10.2021 10:00
Portál občana Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 23.08.2021 15.09.2021 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce střešního pláště
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 17.06.2021 26.08.2021 10:00
Pořízení sběrných nádob o objemu 240 l
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2021 08.04.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Úklidové služby v objektu č. p. 1163 v Kopřivnici
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2017 05.10.2017 10:00
všechny zakázky