Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zpomalovacího prahu na ulici Štefánikova a místní komunikace u TESCO
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 25.05.2023 12.06.2023 10:00
Kulturní dům Mniší - oprava střechy
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.05.2023 09.06.2023 10:00
Zimní stadion, Výměna oken v kancelářích ve 2.NP
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 31.05.2023 10:00
Smlouva o zabezpečení provozu spalinových cest v bytových domech v majetku města Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 31.05.2023 00:00
Chodník Mniší - III.etapa
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2023 05.06.2023 10:00
Pořízení osobního vozidla SUV
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 25.05.2023 23:59
Nízkoemisní vozidlo pro sociální služby
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2023 19.05.2023 10:00
Oprava dešťové kanalizace na ulici Záhumenní v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.04.2023 12.05.2023 10:00
Oprava mostu M05 Lubina Na Rybníkách
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.04.2023 18.04.2023 13:00
Stavební úpravy chodeb v První soukromé základní škole Mis music o.p.s. v Kopřivnici na ulici Obránců Míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93, v k.ú. Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.04.2023 19.04.2023 09:00
Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnici
Město Kopřivnice
nadlimitní Vyhodnoceno 01.03.2023 03.04.2023 10:00
Chodník a veřejné osvětlení v ul. Severní
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 20.02.2023 09.03.2023 10:00
„Chodník a autobusové zastávky v Lubině, Kopřivnici“ – projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2022 16.09.2022 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
všechny zakázky