Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 08.07.2024 11:00
Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce zázemí házenkářů
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 08.07.2024 11:00
Výměna oken v administrativní budově objektu CIREX CZ s.r.o. na adrese Průmyslový park č.p. 301 v Kopřivnici - Vlčovice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2024 09.07.2024 10:00
Rekonstrukce letního koupaliště - projektová dokumentace
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 04.07.2024 11:00
Dodávka ICT vybavení na ZŠ Alšova, Kopřivnice
Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2024 19.06.2024 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č. 24, v domě č.p.1133, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2024 21.06.2024 10:00
Oprava a rozšíření chodníku na ulici Štramberská a oprava chodníku na ulici Husova u koupaliště v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2024 07.06.2024 08:00
Pořízení osobního vozidla pro potřeby pečovatelské služby
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2024 05.06.2024 12:00
ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice stavební úpravy školní jídelny
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2024 03.06.2024 10:00
Vzduchotechnika – Budova úřadu Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2024 31.05.2024 10:00
ZŠ a MŠ 17. listopadu, Kopřivnice stavební úpravy učeben a chodeb
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2024 30.05.2024 10:00
Mytí oken v budově radnice města Kopřivnice a reprezentativní vile 2024
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.05.2024 27.05.2024 08:00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2024 09.05.2024 13:00
Předprostor Technického muzea v Kopřivnici
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 12.04.2024 16.05.2024 11:00
Schodiště – stavební úpravy před kulturním domem v Kopřivnici - 2
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 11.04.2024 30.04.2024 11:00
všechny zakázky