Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Kopřivnice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce střešního pláště
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2021 08.07.2021 10:00
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 08.-09.10.2021
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 29.06.2021 10:00
Zimní stadion Kopřivnice - oprava ohřevu TÚV
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 10:00
Multifunkční hřiště Lubina
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2021 01.07.2021 10:00
Oprava lesní cesty Kopřivnice - Janíkovo sedlo
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2021 24.06.2021 10:00
Lašské muzeum Kopřivnice – výměna střešní krytiny a klempířských prvků
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.06.2021 18.06.2021 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.33 v domě č.p. 1140, ul. Alšova v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2021 24.06.2021 10:00
Stavební úpravy hygienického zařízení v První soukromé základní umělecké školy Mis music o.p.s. na ulici Obránců míru č.p. 892 na pozemku p.č. 93 v k.ú. Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 17.06.2021 10:00
Pořízení sběrných nádob o objemu 240 l
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.06.2021 18.06.2021 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.34, v domě č.p.1134, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Stavební úpravy objektu č.p. 925 na ul. Družební v Kopřivnici – parkování osobních vozidel
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2021 27.05.2021 10:00
Energetická opatření - MŠ Lubina II
Město Kopřivnice
podlimitní Hodnocení 10.05.2021 27.05.2021 10:00
MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 13.05.2021 10:00
Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší
Město Kopřivnice
podlimitní Vyhodnoceno 19.03.2021 08.04.2021 10:00
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2021 11.03.2021 10:00
všechny zakázky