Veřejné zakázky města Kopřivnice

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

město Kopřivnice
IČO: 00298077
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Pionýrská 727, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení pro zaměstnance školy a školní kuchyně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 13.05.2021 10:00
Stavební úpravy v jednotce č. 4, v domě č.p.1140, ul. Alšova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2021 14.05.2021 10:00
Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2021 21.04.2021 10:00
MŠ Mniší 132 – rekonstrukce elektroinstalace a kuchyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 30.04.2021 10:00
Statické zajištění části JV suterénní zdi bývalého paláce zříceniny hradu Šostýn
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2021 16.04.2021 10:00
Energetická opatření - MŠ Lubina
podlimitní Hodnocení 25.03.2021 15.04.2021 10:00
Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší
podlimitní Hodnocení 19.03.2021 08.04.2021 10:00
Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2021“ - oprava MK ul. Kpt. Jaroše v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.03.2021 26.03.2021 11:00
ZŠ Emila Zátopka - rekonstrukce šaten
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2021 11.03.2021 10:00
Aktualizace pasportu a inventarizace zeleně - Kopřivnice "Ptačí čtvrť "
VZ malého rozsahu Zadávání 31.07.2020 17.08.2020 11:00
"Parkovací plochy na ulici Školní v Kopřivnici " - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadávání 22.05.2020 10.06.2020 09:00
Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 26.03.2019 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.07.2018 06.09.2018 09:00
Rekonstrukce ÚT,vody,kanalizace,elektro NP čp. 684 ul.Česká, čp.393 ul. Sokolovská, čp.244 ul.Štefánikova v Kopřivnici - PD a inž.činnost pro výběr zhotovitele a realizaci stavby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2017 23.11.2017 10:00
Úklidové služby v objektu č. p. 1163 v Kopřivnici
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2017 05.10.2017 10:00
všechny zakázky