Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce střešního pláště
Odesílatel consulting@justitia.cz
Organizace odesílatele JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o. [IČO: 04549431]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2021 17:40:19
Předmět Sdělení

Zadavatel obdržel písemnost označenou jako žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, a to v tomto znění „Na základě uvedených změn v DI1 žádáme Zadavatele o úpravu Smlouvy o dílo a zveřejnění na profilu zadavatele.“ Zadavatel sděluje, že se svým obsahem nejedná o žádost o vysvětlení.