Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kulturní dům Kopřivnice - Rekonstrukce střešních plášťů
Odesílatel consulting@justitia.cz
Organizace odesílatele JUSTITIA CONSULTING PARTNERS, s.r.o. [IČO: 04549431]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2022 10:49:05
Předmět Sdělení

Z důvodu právní jistoty zadavatel uvádí, že výše přepokládané hodnoty opce (viz čl. 12. zadávacích podmínek) je uvedena v předpokládané hodnotě veřejné zakázky uvedené v čl. 8. výzvy k podání nabídek (je její součástí) a činí 100.000 Kč bez DPH.