Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Renovace tonerů 2018 - 2
Odesílatel Pavel Liška
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2018 17:04:57
Předmět Výzva k podání nabídky

Oznamuje Vám, že na https://zakazky.koprivnice.cz/vz00000093 byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na renovaci tonerů.