Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
Odesílatel Richard Petr
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2018 15:26:56
Předmět Výzva k předložení nabídky

Dovolujeme si Vás vyzvat k účasti ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu: Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice.
Pokud Vás výzva zaujala, její specifikace je na profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/vz00000103

S pozdravem

Ing. Richard Petr
Rozvoj dopravy a infrastruktury
Odbor rozvoje města