Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
Odesílatel Richard Petr
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2018 14:06:25
Předmět Vysvětlení č.1

Odpověď na dotaz ke Specifikaci předmětu a rozsahu díla.


Přílohy
- Vysvětlení k VŘ_SUMP a KSD_sign.pdf (261.37 KB)