Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA s.r.o. [IČO: 02322021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 06:52:32
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_1.pdf (349.16 KB)
- 00_ZD_ZPR_stavba_Koprivnice_PPO_akt._220913_signed.pdf (437.24 KB)