Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA s.r.o. [IČO: 02322021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 23:27:18
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvetleni_zadavaci_dokumentace_c_2.pdf (273.32 KB)