Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA s.r.o. [IČO: 02322021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2022 23:02:36
Předmět Poskytnutí anonymizovaného seznamu nabídek s údaji o kritériích hodnocení

viz příloha


Přílohy
- Seznam_kriterii_hodnoceni.pdf (282.21 KB)