Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytových jednotek objektu č.p.320 na ul. Česká v Kopřivnici
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2023 09:16:29
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.01

Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje z vlastního podnětu vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.01.pdf (314.97 KB)
- Návrh smlouvy o dílo - aktual 15.11.2023.pdf (498.95 KB)
- Položkový rozpočet - slepý - aktual 15.11.2023.xlsx (228.93 KB)