Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytových jednotek objektu č.p.320 na ul. Česká v Kopřivnici
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2023 13:45:29
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace č. 02

Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje dne 23.11.2023 z vlastního podnětu vysvětlení/změnu
zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

Z důvodu upřesnění položkového rozpočtu, který bude součástí Vysvětlení zadávací dokumentace č. 03, Zadavatel prodlužuje z vlastního podnětu lhůtu pro podání nabídek o dalších 7 dní. Nabídky v elektronické podobě musí být prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK zadavateli doručeny nejpozději dne 30.11.2023 do 10:00 hod.

Ing. Lenka Szabó


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.02.pdf (268.84 KB)