Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytových jednotek objektu č.p.320 na ul. Česká v Kopřivnici
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.11.2023 13:49:51
Předmět Vysvětlení změna zadávací dokumentace č.03

Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje dne 24.11.2023 z vlastního podnětu vysvětlení/změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, viz přílohy.

Ing. Lenka Szabó


Přílohy
- Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.03.pdf (272.80 KB)
- Položkový rozpočet - slepý - aktual 24.11.2023.xlsx (230.76 KB)