Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování projektové dokumentace: Oprava MK na ul. Květinová, Kopřivnice.
Odesílatel Lenka Szabó
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.01.2024 08:50:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.01

Na základě žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „vysvětlení ZD“) doručené dne 24.01.2024, tj. v zákonem stanoveném termínu pro uplynutí lhůty pro podání nabídek, Zadavatel analogicky podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatele/ů v souladu s Vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č. 7/2021.

Ing. Lenka Szabó


Přílohy
- 6359-2024_Vysvětlení_zadávací_dokumentace_č.01.pdf (276.32 KB)
- Situační snímek.png (1.90 MB)