Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace hřbitova v Kopřivnici I. a II. etapa
Odesílatel Zdeňka Todićová
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2018 14:57:39
Předmět Výzva

v zadávací dokumentaci