Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Počítačové monitory
Odesílatel Radek Harabiš
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.05.2019 15:42:00
Předmět Odpovědi na dotazy k veřejné zakázce

Zadavatel obdržel e-mailem (mimo E-ZAK) dotazy k veřejné zákazce:

Dotaz 1:
V požadavcích u všech typu monitoru je uvedeno "USB hub min. 4 porty", avšak není daná specifikace o jaké USB porty se jedná. Akceptujte zadavatel jakékoliv USB porty za předpokladu, že ostatní specifikace budou dodrženy? (tedy alespoň 1x USB 3.0)

Odpověď:
Ano.

Dotaz 2:
Dotaz týkající se Počítačový monitor typ III (2 kusy) - schválí zadavatel monitory, jejich technická specifikace bude jas 350 cd/m2 a odezva 5ms, popřípadě jas 300 cd/m2 s a odezva 4ms? Zadavatelem stanovená kombinace na jas 350 cd/m2 a 4 ms je na Českém trhu nedostupná u jakéhokoliv výrobce. Popřípadě, má zadavatel k dispozici a poskytne jej, seznam, které monitory jsou schopny splnit požadavky u tohoto monitoru.

Odpověď:
Zadavatelem byla opravným formulářem k zakázce upravena specifikace na splnitelné parametry: jas 300 cd/m2 s a odezva 4ms.

Dotaz 3:
U typu III zadavatel stanovil technologii MVA. Je nutno tuto technologii dodržet nebo lze nabídnout monitory s technologii VA? Jedná se o de facto identické technologie.

Odpověď:
Ano, lze nabídnou technologii VA.


Ing. Radek Harabiš
vedoucí oddělení informatiky