Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Počítačové servery
Odesílatel Radek Harabiš
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 23:43:13
Předmět Oznámení o zahájení výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu

Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK byla vyhlášena veřejná zakázka "Počítačové servery". Podrobnosti naleznete na https://zakazky.koprivnice.cz/vz00000073.


S pozdravem

Ing. Radek Harabiš
vedoucí oddělení informatiky