Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Odesílatel Lenka Haroková
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.08.2019 15:00:09
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

viz příloha


Přílohy
- Koprivnice_VZ Odkanalizovani _Vysvetleni ZD DI II.pdf (502.17 KB)
- G_1_Soupis prací_R02.xls (3.45 MB)