Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace centra města Kopřivnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je revitalizace vymezeného prostoru centra města Kopřivnice vč. provedení stavební a technologické části stavby, dále zajištění dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení a provedení nezbytných stavebních a montážních prací pro řádné a úplné dokončení díla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: Public Market Advisory s.r.o.
JUDr. Michal Šilhánek
m.silhanek@pmadvisory.cz
+420 602 162 198
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 29.07.2019 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 27.06.2019 13:00