Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové gravitační splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy včetně čerpací stanice a výtlačného potrubí, která zajistí transport odpadních vod do centrální čerpací stanice odpadních vod ČS-A za účelem zajištění důsledné likvidace odpadních vod z urbanizovaného území města Kopřivnice, místních částí Vlčovice a Mniší na kapacitní čistírně odpadních vod v Kopřivnici.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bukovanského 30
710 00 Ostrava
tel.: +420 596 629 503
e-mail: vz@mt-legal.com
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.08.2019 10:00
Datum zahájení: 19.07.2019 23:30