Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunitní centrum Kopřivnice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ je celková rekonstrukce stávajícího objektu za účelem vytvoření prostorů, které budou určeny čtyřem samostatným organizacím – klubu Klokan, Klubu Kamarád, pobočce Městské knihovny v Kopřivnici a dennímu stacionáři.
Budou provedeny tyto stavební práce:
o výměna instalací zdravotechniky, elektro a zabezpečovacího zařízení
o zateplení obálky objektu a výměna výplní otvorů
o nové markýzy
o umístění nového výtahu
o opravy povrchu podlah
o výměna veškerých původních zámečnických, truhlářských a klempířských prvků
o výměna všech zařizovacích předmětů WC a koupelen
o instalace ohřívačů TUV
o instalace nové hromosvodné soustavy
o nové zpevněné plochy a chodníky, terénní úpravy
o nové okapové chodníky a povrchy teras
o nové oplocení
o nová dešťová kanalizace
o sadové úpravy, kácení a výsadba nových stromů
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Kontakt: Výběrovka, s.r.o.
Podzámčí 482/62
71000 Ostrava 10
jana.kleckova@vyberovka.eu
596 613 482
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 20.12.2017 09:00
Datum zahájení: 14.11.2017 16:00