Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Portál občana Kopřivnice
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dodávka informačního systému Portál občana Kopřivnice (IS PO) dle požadavků zadavatele včetně jeho instalace, implementace, testování, poskytnutí licencí potřebných pro užívání díla, integrace dodaného díla se stávajícím aplikačním vybavením objednatele, zaškolení administrátorů a vlastníků obsahu, to vše včetně poskytování záručního servisu, maintenance a technické podpory. Dodávka informačního systému bude probíhat ve 4 fázích blíže specifikovaných v Příloze č. 1 – Technická specifikace:
1. Přípravná fáze
2. Analýza
3. Implementace
4. Validace a testování
Místo plnění: Nový Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: PMAdvisory s.r.o.
Mgr. Šárka Kuncová
+420 608 162 848
s.kuncova@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.09.2021 10:00
Datum zahájení: 23.08.2021 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: