Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektů jejich účelem je protipovodňová ochrana nemovitostí v dané lokalitě a bezpečné odvedení povodňových průtoků z řešeného povodí.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: LAWYA, s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
tel: +420 778 598 698
e-mail: koprivnice@lawya.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 29.09.2022 10:00
Datum zahájení: 08.09.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: