Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Telekomunikační mobilní služby pro město Kopřivnice a jiné veřejné zadavatele
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexních hlasových a
datových mobilních telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice, jím založené a zřízené
organizace, jakož i obce ve správním obvodu uvedené v příloze č. 3 této výzvy (dále
„Oprávněné osoby“ nebo „společní zadavatelé“), na základě rámcových dohod (dále též
smluv), které budou uzavřeny jednotlivými zadavateli s vybraným poskytovatelem. Dohody
budou uzavřeny na dobu určitou v délce 48 měsíců od okamžiku jejich účinnosti.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Kontakt: Petr Mareček
e-mail: petr.marecek@koprivnice.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Postup zadání: otevřené řízení
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky: 07.08.2018 09:00
Datum zahájení: 28.06.2018 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: