Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kopřivnice - skládka KBV - analýza rizik
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zhodnocení současného stavu a výběr optimálního využití území bývalé skládky KBV (komplexní bytové výstavby) v Kopřivnici.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: Výběrovka, s.r.o.
e-mail: helena.batihova@vyberovka.eu
tel.: +420 596 613 482
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.10.2018 10:00
Datum zahájení: 31.08.2018 14:30