Veřejná zakázka: Ringhofferova vila - restaurace - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 290
Systémové číslo: P20V00000063
Datum zahájení: 27.07.2020
Nabídku podat do: 10.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ringhofferova vila - restaurace - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení včetně jejího projednání, schválení a vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být zpracována v souladu:
- se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění
2) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace bude sloužit:
- pro zadávací řízení zadavatele na výběr dodavatele stavebních prací
- pro následnou realizaci stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu:
- se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- s vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění
- s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění
-se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Podrobné vymezení předmětu díla je uvedeno v čl. II Předmět plnění návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky