Veřejná zakázka: Terénní nerezové skluzavky - sídliště Sever - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 469
Systémové číslo: P22V00000076
Evidenční číslo zadavatele: 3425/2022
Datum zahájení: 03.08.2022
Nabídku podat do: 29.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Terénní nerezové skluzavky - sídliště Sever - II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je:
zpracování návrhu řešení terénních (svahových) nerezových skluzavek vyžívajících přirozené modelace stávajícího terénu v prostoru vymezeném zadavatelem (dále jen „návrh řešení“)
a
následná realizace dodávky dle dodavatelem zpracovaného návrhu řešení včetně dodání dokumentace skutečného provedení, technické a provozní dokumentace (dále jen „dílo“ nebo „dodávka“).
Předložený návrh řešení a jeho dodávka musí být ve shodě s požadavky technických norem, zejména ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, a s platnou legislativou, zejména stavebními a bezpečnostními předpisy.
Předmět veřejné zakázky je podrobněji specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 413 223 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 500 000 Kč včetně DPH je maximální možnou nabídkovou cenou.

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků