Veřejná zakázka: Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 60
Systémové číslo: P18V00000012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.02.2018
Nabídku podat do: 28.02.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace novostavby parkoviště o kapacitě 55 míst vč. vybudování napojovacího chodníku, doplnění veřejného osvětlení, vybudování velkokapacitního vsakovacího objektu a vegetační úpravy v blízkosti ulic Moravská a 17. Listopadu v okrajové části sídliště "Sever", v ploše zeleně před areálem bývalé živočišné výroby na pozemcích parc. č. 1374/1, 1373/6 a 1377/72 v katastrálním území Kopřivnice.
Stavba bude realizována dle Dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby: "Parkoviště sídliště SEVER, parc. č. 1373/6, 1374/1" vypracované společností HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, Kancelář Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava (IČ 45797170) z července 2017 v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 45141/2017/Ob ze 13. listopadu 2017.
Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce a demolice určených objektů. Poté budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí, výstavbě vsakovacího objektu, uložení navržených kabelů VO a osazení sloupů VO a přistoupí se k případné sanaci podloží. Současně se vybudují uliční vpusti s kanalizačními přípojkami. Dále se provede uložení obrub a položení a zhutnění podkladních vrstev parkovišť, příjezdových komunikací a chodníků, následně dojde k uložení a zapískování dlážděných krytů a povrchů ze zatravňovacích tvárnic. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy, výsadby navržené zeleně a dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky