Veřejná zakázka: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 645
Systémové číslo: P24V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.04.2024
Nabídku podat do: 09.05.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Drnholec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy objektu hasičárny za účelem vytvoření hygienické smyčky, kterou zajišťuje nová přístavba k objektu a proveden nové střešní konstrukce z důvodu zvýšení stávající světlé výšky v místností 2. NP.
V současné době je objekt dispozičně řešený jako jednopodlažní s podkrovím, kde v 1.NP je umístěná garáž pro techniku, dále pak schodiště se zádveřím a WC s umyvadlem. V druhém nadzemním podlaží je umístěná kuchyňka a klubovna.
Po provedených stavebních úpravách dojde ke změně dispozičního řešení a to:
Hlavní vstup do prostoru hasičárny bude přes garážová vrata, kde se dostaneme do prostoru garáže. Vpravo je umístěná stávající sušící věž, nově vytvořená převlékárna hasičů, která navazuje na hygienickou smyčku předsíň hygienického zařízení s umyvadly, 2 x WC a sprchu se dvěmi sprchovacími hlavicemi. Z garáže a předsíně hygienického zařízení se dostaneme do chodby se schodištěm do 2.NP.
V 2.NP je navržena čistá šatna a denní místnost s kuchyňkou.
Součástí stavebních úprav jsou řešeny nové rozvody vnitřních instalaci, vodovod, kanalizace, elektrika, instalace nového plynového kondenzačního kotle s ohřevem vody o objemu 120 l a nový rozvod topení s otopnými tělesy.
Z důvodu snížení energetické náročnosti budovy bude objekt zateplen minerální vatou tl. 160 mm.
Součástí stavebních úprav bude realizace nové přípojky plynu, která bude ukončena na hranci pozemku p.č. 554 samostatným HUP, nová přípojka splaškové kanalizace ukončená revizní šachtou na hranici pozemku 554 a přeložka stávajícího vzdušného vedení NN za zemní kabel, který bude ukončený na hranici pozemku p.č. 554 samostatným elektroměrovým pilířem.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 970 530 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy