Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 658
Systémové číslo: P24V00000052
Evidenční číslo zadavatele: 11654/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2024
Nabídku podat do: 08.07.2024 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy objektu a přístavba výtahu polyfunkčního domu Školní 890/2, Kopřivnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu polyfunkčního domu Školní 890/2 v Kopřivnici.
Zateplení objektu bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem s finální povrchovou úpravou silikonovou probarvenou omítkou v barevném řešení dle volby investora. Zateplení obvodových stěn bude provedeno tepelnou izolací z šedého EPS tl. 140 mm. Soklová část objektu na severozápadní straně bude zateplena tepelnou izolací z XPS a šedého EPS polystyrenu v tl. 60 mm a bude nad terénem opatřena povrchovou úpravou obkladem z fasádních pásků. Provede se dále hydroizolace spodní stavby až k základovým konstrukcím, stěny pod terénem budou také zatepleny, izolace bude provedena z XPS tl. 60 mm a tl. 140 mm, pod terénem bude izolace chráněna nopovou fólií.
Konstrukce výtahové šachty bude vystavěna na jihovýchodní straně v místě ochozu nad 1.NP, ve kterém bude pro šachtu vybourán otvor. Založení šachty bude na železobetonovou desku, šachta bude zděná z keramických dutinových tvárnic tl. 300 mm, z vnější strany bude opatřena povrchovou úpravou ze silikonové probarvené omítky. Stropní konstrukce šachty bude zhotovena z železobetonové desky, na které bude přes spádové klíny z EPS položena plechová krytina.
Stávající dveře na severozápadní straně 1.NP – na nákladové rampy a výkladce a plastová okna na jihovýchodní straně budou demontovány a nahrazeny novými plastovými výplněmi, dveře u nákladových ramp budou 1x hliníkové a 1x lamelová rolovací vrata. Všechny venkovní parapety budou nahrazeny novými, z poplastovaného plechu. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby a betonových dlaždic okolo objektu budou v potřebném rozsahu (dle odkopu pro hydroizolaci) předlážděny.
Schodiště do 2.NP bude opraveno, betonové části budou sanovány a stěny, sloupy, podhledy desek apod. budou opatřeny povrchovou úpravou z omítky břízolitového typu.
Ochoz ve 2.NP bude zbaven nášlapných vrstev, bude provedena nová hydroizolační vrstva a nová nášlapná vrstva z keramické dlažby. Podhledy konstrukce ochozu budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vaty v tl. 50 mm a opatřeny probarvenou silikonovou omítkou.
Veškeré ocelové prvky – zábradlí, sloupy apod. budou očištěny a opatřeny novými nátěry.
Ocelový žebřík výlezu na střechu, který je v havarijním stavu, bude odstraněn a nahrazen novým ocelovým žebříkem.
Stávající venkovní betonové nákladové rampy budou kompletně odbourány a nahrazeny novými ocelovými konstrukcemi ramp, anglické dvorky u sklepních oken budou vybourány a po provedení hydroizolačních prací a provedení částečných zásypů nahrazeny plastovými.
Stříška spojující objekty č. p. 890 a 891 bude opravena – bude zateplen podhled izolací z minerální vaty s povrchovou úpravou ze silikonové probarvené omítky, horní plocha bude opatřena novou hydroizolací z PVC fólie.
U objektu dialyzačního střediska, který byl již v minulosti zateplen ETICS, bude stávající zateplení v potřebném rozsahu opraveno (lokální poškození omítky, díry v zateplení) a provede se nové omítkové souvrství.

Blíže viz přílohy ZD, zejména projektová dokumentace a výkaz výměr.

Prohlídka místa plnění bude realizována dne 26. 6. 2024 v 9:00 hod. Blíže viz ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena
  Vyhrazená změna závazků dle § 100 zákona (viz čl. 14. ZD) činí 500 000,- Kč bez DPH.

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy