Veřejná zakázka: Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 68
Systémové číslo: P18V00000020
Evidenční číslo zadavatele: 8173/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.11.2017
Nabídku podat do: 07.11.2017 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby chodníkového tělesa, odvodnění komunikace a veřejného osvětlení v místě stávajícího příkopu podél ul. Obránců míru (komunikace II/482) v úseku mezi křižovatkami ulic Česká a K Pasekám v Kopřivnici.
Stavba bude realizována dle Dokumentace pro provedení stavby „Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ul. Obránců míru v Kopřivnici“ vypracované Ing. Miroslavem Knápkem (ČKAIT č.1102989) z listopadu 2016 a v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 24410/2017/Ob.
Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce. Budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí. Provede se pokládka kanalizace, rozvodu veřejného osvětlení, základů pro sloupy veřejného osvětlení, uložení obrub, dvouřádku ze žulových kostek a položení a zhutnění podkladních vrstev, následně dojde k uložení a zapískování dlážděných krytů. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy a dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  Důvod použití jednacího řízení:
  II. kategorie Vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 – stavební práce od 0,4 mil. do 1,0 mil. Kč bez DPH – uzavřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky