Veřejná zakázka: Chodník podél ulice Štramberské

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 69
Systémové číslo: P18V00000021
Evidenční číslo zadavatele: 8108/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.10.2017
Nabídku podat do: 06.11.2017 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník podél ulice Štramberské
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby chodníkového tělesa (mimo vjezdy) mezi silniční obrubou a podezdívkou oplocení sousedních pozemků podél ul. Štramberská v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Pabla Nerudy (vč. úpravy chodníků v křižovatce) v Kopřivnici.
Stavba bude realizována dle Dokumentace pro provedení stavby „Chodník podél ulice Štramberské“ vypracované Ing. Pavlem Krupou (ČKAIT č.1103766) z prosince 2016 a v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 29675/2017/Ob.
Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce. Poté budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí. Provede se uložení obrub a položení a zhutnění podkladních vrstev, následně dojde k uložení a zapískování dlážděných krytů a ručnímu položení a uválcování asfaltových vrstev. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy a dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
  Důvod použití jednacího řízení:
  II. kategorie Vnitroorganizační směrnice č. 13/2016 – stavební práce od 0,4 mil. do 1,0 mil. Kč bez DPH – uzavřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky