Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
Odesílatel Michal Šilhánek
Organizace odesílatele Public Market Advisory s.r.o. [IČO: 02322021]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2020 18:28:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvetleni_c1.pdf (188.69 KB)