Veřejná zakázka: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 243
Systémové číslo: P20V00000016
Evidenční číslo zadavatele: 19446/2019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.01.2020
Nabídku podat do: 17.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací na pozemcích v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici blíže specifikovaných projektovou dokumentací. Jedná se o realizaci příjezdových a přístupových komunikací k objektu nového muzea s napojením na místní komunikaci, parkovacích ploch, zpevněných ploch veřejného prostranství, zásobovacích a obslužných ploch, o revitalizaci travnatých ploch a výsadbu nové zeleně, o instalaci veřejného osvětlení, instalaci mobiliáře, o realizaci odkanalizování nových komunikací a zpevněných ploch, odkanalizování objektu nového muzea a dalších s těmito pracemi souvisejících stavebních činností.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 919 034 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky