Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky
Odesílatel Marcela Podešvová
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2021 08:51:30
Předmět Výzva

Dobrý den,
byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu - Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky .
Zadávací dokumentace je dostupná na: https://zakazky.koprivnice.cz/

S pozdravem
Marcela Podešvová
referentka odboru majetku města
556 879 797, 737 224 344
marcela.podesvova@koprivnice.cz

Město Kopřivnice - Městský úřad Kopřivnice
Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice