Veřejná zakázka: Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 370
Systémové číslo: P21V00000050
Evidenční číslo zadavatele: OMM-15870/2021
Datum zahájení: 10.09.2021
Nabídku podat do: 24.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je rekonstrukce autobusové zastávky „Kopřivnice, Lubina, kulturní dům“ – směr Větřkovice, vč. úpravy nástupní hrany a nástupiště. Dále se provede novostavba chodníku, stání pro kontejnery, odcloňujících zdí, obnova pojížděné zpevněné plochy a dalších vyvolaných investic. Výstavbou plánovaných úprav dojde k zvýšení estetického vzhledu řešeného území a zejména bezbariérového přístupu k autobusové zastávce.
Rozsah díla je blíže specifikován projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen DPS):
Stavba: Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky, zprac. 09/2021 Ing. Ondřej Bojko, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava – Koblov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky