Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
Odesílatel Milan Šmíd
Organizace odesílatele Město Kopřivnice [IČO: 00298077]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2019 15:38:55
Předmět Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu