Veřejná zakázka: Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 158
Systémové číslo: P19V00000018
Evidenční číslo zadavatele: ORM-3150/2019
Datum zahájení: 11.03.2019
Nabídku podat do: 26.03.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa - zpracování projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace "Cyklistické propojení Vlčovice – Lichnov, 1. etapa", tj. trasy vedené po katastrálním území obce Tichá v délce cca 920 m a to v úseku od hranice katastrálního území Vlčovice v souběhu se silnicí I/58 přibližně po katastrální hranici Lichnova, definovanou lávkou přes řeku Lubinu a sjezdem k silnici I/58. Rozsah řešeného úseku je stanoven v grafické příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Projektová dokumentace bude navazovat na zpracovaný investiční záměr „Cyklistické propojení Z Poodří do Beskyd, Cyklistická stezka Vlčovice – Lichnov“, zpracovaný fy Domovina – ekologie, venkov, turistika s.r.o. z roku 2014 a to v rozsahu:
2.1. SO 102 – cca 175 m cyklostezky s asfaltovým (živičným) povrchem.
2.2. SO 103 – cca 648 m cyklostezky s asfaltovým (živičným) povrchem.
2.3. SO 403 - nová dřevěná lávka přes řeku Lubinu u sil. mostu ev.č. 58-011 délky cca 40 m.
2.4. SO 104 - sjezd z lávky SO 403 v délce cca 50 m s asfaltovým (živičným) povrchem.
Realizace cyklistického propojení nebude doprovázena požadavkem na realizaci veřejného osvětlení.

3. Požadované druhy projektové dokumentace:
3.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dle Přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
3.2. projektová dokumentace pro společné povolení stavby doplněná do podrobnosti dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a výkazu výměr

4. Inženýrská činnost

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy