Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.23, v domě č.p. 1146, ul. Alšova
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 11.07.2022 10:00
„Most na ul. Kpt. Jaroše ev. č. 36c-M4-oprava - zpracování projektové dokumentace“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2022 28.06.2022 10:00
Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně – I. etapa – III
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2022 11.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016