Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krátkodobý nájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstev obcí 5.-6.10.2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2018 27.08.2018 08:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.37 v domě č.p.891, ul. Obránců míru v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 31.08.2018 10:00
Plán udržitelné městské mobility města Kopřivnice a Koncepce statické dopravy města Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2018 27.08.2018 09:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 06.09.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016