Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1132, ul. Štramberská
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 07.10.2022 10:00
Oprava chodníků ve městě a místních částech 2022 – „Oprava části chodníkového tělesa na ul. Zd. Buriana v Kopřivnici“
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 10.10.2022 09:00
Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 07.10.2022 10:00
Letní stadion Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně - vybavení interiéru
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2022 30.09.2022 10:00
Řešení antivirové ochrany 2022-2024
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2022 27.09.2022 10:00
Protipovodňová opatření v Kopřivnici, Drnholec nad Lubinou - Lokalita na Holotě
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 08.09.2022 29.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016