Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ a MŠ 17. listopadu - oprava schodiště v pavilonu U2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2019 28.08.2019 10:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2019 09.09.2019 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 27.06.2019 06.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016