Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 04.03.2019 10:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru a koordinátora BOZP
podlimitní Příjem nabídek 18.02.2019 14.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016