Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 28.02.2020 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.19, v domě č.p.1307, ul. Obránců míru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2020 26.02.2020 10:00
Revitalizace centra města Kopřivnice II
podlimitní Příjem nabídek 30.01.2020 06.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016