Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ – Oprava chodníkového tělesa na ul. Kpt. Jaroše, na ul. Husova a úprava předprostoru u Polikliniky v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.43 v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici
Město Kopřivnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 28.01.2022 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - Rekonstrukce střešních plášťů
Město Kopřivnice
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2022 26.01.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016