Profil zadavatele: Město Kopřivnice

  • Název: Město Kopřivnice
  • IČO: 00298077
  • Adresa:
    Štefánikova 1163/12
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Oprava chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ – Oprava chodníkového tělesa na ul. Kpt. Jaroše, na ul. Husova a úprava předprostoru u Polikliniky v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 31.01.2022 10:00
Stavební úpravy v bytové jednotce č.43 v domě č.p. 1197, ul. Francouzská v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2022 28.01.2022 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - Rekonstrukce střešních plášťů
podlimitní Příjem nabídek 03.01.2022 26.01.2022 09:00
Propachtování areálu kompostárny Točna v Příboře
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2021
Zajištění odvozu tříděného odpadu z nádob o objemu 240 l od domu, tzv. door-to-door systém
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021
Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.11.2021 13.12.2021 10:00
A) Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice B) Rekonstrukce sociálních zařízení Komenského 622, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.11.2021 03.12.2021 10:00
Realizace muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových II
nadlimitní Hodnocení 12.11.2021 14.12.2021 10:00
Výměna PVC ve společných prostorách domu č.p.1134, ul. Štramberská v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2021 10.11.2021 00:00
Oprava MK v Kopřivnici - ul. K Očnímu v Kopřivnici, křižovatka u MULTISEDu v Lubině, vjezd ke KB v Kopřivnici
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2021 08.10.2021 09:00
Kopřivnice Lubina stání pro kontejnery vč. zídky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 24.09.2021 10:00
Portál občana Kopřivnice
podlimitní Zadáno 23.08.2021 15.09.2021 10:00
Okružní křižovatka silnice II/482 s MK ul. Kpt.Jaroše
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2021 20.07.2021 10:00
Koncesní řízení: Provozování vodohospodářské infrastruktury - kanalizační sítě Svazku obcí regionu Novojičínska
podlimitní Vyhodnoceno 29.06.2021 10.08.2021 10:00
Multifunkční hřiště Lubina
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 13.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››