Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizace ul. Na Vápenkách, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2020 01.06.2020 10:00
Kulturní dům Kopřivnice - rekonstrukce sociálních zařízení a šaten – opakované zadání
podlimitní Zadáno 12.05.2020 29.05.2020 10:00
Dětské hřiště Korej - Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 19.05.2020 10:00
Rekonstrukce mostu M6 – ulice Severní, Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2020 21.05.2020 09:00
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší - projektová dokumentace kanalizačních přípojek
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2020 17.04.2020 00:00
MŠ Česká 549, Kopřivnice - rekonstrukce elektroinstalace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 30.04.2020 10:00
Letní stadion v Kopřivnici – oprava přípojky dešťové kanalizace v úseku od vyústění ze sportovních ploch do vodoteče Kopřivnička
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 17.03.2020 10:00
Zhodnocení a posouzení kuchyní ZŠ a MŠ Kopřivnice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
ZŠ Alšova - rekonstrukce kuchyně - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2020 28.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa – činnost technického dozoru a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 31.01.2020 17.02.2020 10:00
Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici – 1. etapa
podlimitní Zadáno 30.01.2020 17.02.2020 10:00
Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových deštích
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 05.02.2020 10:00
Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2020 17.02.2020 10:00
DDM Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB
podlimitní Vyhodnoceno 17.01.2020 17.02.2020 10:00
Pojištění vozidel města Kopřivnice a příspěvkových organizací pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 19.12.2019 19.12.2019 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››