Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je zpracování společné projektové dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na dva provozní soubory, zajišťující řešení komunikací, parkovišť a úpravu veřejných prostranství v okolí budoucího nového Technického muzea v Kopřivnici a přípravu plochy pro stavbu garáží. Celkový rozsah řešených veřejných ploch včetně úpravy veřejného prostranství a zeleně zahrnuje cca 16 400 m2. Projekty v rozdahu podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb.
Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou realizační dokumentaci na přestavbu Technického muzea Tatry (investor - Moravskoslezský kraj) a na realizační dokumentaci Pavilonu pro Slovenskou Strelu (investor - Tatra Truck a.s.). Součástí dodávky je kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení.
Rozsah řešeného území a podrobnější specifikace požadavků na předmět rozsah díla jsou součástí příloh této výzvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice
Kontakt: Milan Šmíd
e-mail: milan.smid@koprivnice.cz
tel: 556 879 693 ;736 614 203
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.09.2018 09:00
Datum zahájení: 04.07.2018 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: