Veřejná zakázka: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 101
Systémové číslo: P18V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 33363/2018
Datum zahájení: 04.07.2018
Nabídku podat do: 06.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je zpracování společné projektové dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení DSP a dokumentace pro provádění stavby (DPS) na dva provozní soubory, zajišťující řešení komunikací, parkovišť a úpravu veřejných prostranství v okolí budoucího nového Technického muzea v Kopřivnici a přípravu plochy pro stavbu garáží. Celkový rozsah řešených veřejných ploch včetně úpravy veřejného prostranství a zeleně zahrnuje cca 16 400 m2. Projekty v rozdahu podle Vyhlášky č. 146/2008 Sb.
Projektová dokumentace bude navazovat na již zpracovanou realizační dokumentaci na přestavbu Technického muzea Tatry (investor - Moravskoslezský kraj) a na realizační dokumentaci Pavilonu pro Slovenskou Strelu (investor - Tatra Truck a.s.). Součástí dodávky je kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění stavebního povolení.
Rozsah řešeného území a podrobnější specifikace požadavků na předmět rozsah díla jsou součástí příloh této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy