Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Michaela Kurcová
IČO: 68342071
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 248 578,64 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 300 797,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 06.11.2018