Profil zadavatele: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace

  • Název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
  • IČO: 60798891
  • Adresa:
    Česká 320/29c
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_480.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení osobního vozidla pro potřeby pečovatelské služby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.05.2024 05.06.2024 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016