Profil zadavatele: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace

  • Název: Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace
  • IČO: 60798891
  • Adresa:
    Česká 320/29c
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_480.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení