Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace
  • IČO: 73929182
  • Adresa:
    Kpt. Jaroše 1077/3
    74221 Kopřivnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.koprivnice.cz/profile_display_488.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení