Veřejná zakázka: Parkoviště u Komerční banky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 33
Systémové číslo: P17V00000033
Evidenční číslo zadavatele: 7941/2017
Datum zahájení: 19.10.2017
Nabídku podat do: 02.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Parkoviště u Komerční banky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby parkoviště u budovy Komerční banky a.s. v ploše stávajícího parkoviště a přilehlé travnaté plochy v prostoru mezi ulicemi Čs.armády a Kadláčkova v Kopřivnici.

Stavba bude realizována dle Dokumentace pro provedení stavby „Parkoviště u Komerční banky“ vypracované Ing. Ondřejem Bojkem (ČKAIT č.1103378) z července 2017 a v souladu s vydaným stavebním povolení č.j. 26059/2017/Ob.

Po předání staveniště a vytýčení sítí budou následovat výkopové práce a demolice určených objektů (plocha stávajícího parkoviště). Poté budou zahájeny práce na ochraně inženýrských sítí, uložení navržených kabelů VO a osazení sloupů VO a přistoupí se k případné sanaci podloží. Současně se vybudují uliční vpusti s kanalizačními přípojkami. Dále se provede uložení obrub a položení a zhutnění podkladních vrstev parkovišť, příjezdových komunikací a chodníků, následně dojde k uložení a zapískování dlážděných krytů a položení a uválcování asfaltových vrstev. V závěrečné fázi se provedou terénní úpravy, výsadby navržené zeleně a dopravní značení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Štefánikova 1163/12
74221 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky